Članovi mandolinskog orkestra “Sanctus Domnio”

Dirigent:

 • Vladimir Lukas

Prve mandoline:

 1. Ivana Kenk-Kalebić
 2. Sandra Katunarić
 3. Stela Ivanišević
 4. Ana Mlačić
 5. Lucija Majić

Druge mandoline:

 1. Zrinka Bakić
 2. Željana Cvitanović
 3. Ante Borzić
 4. Franka Katić
 5. Josipa Grgat

Mandole:

 1. Dea Škorić
 2. Ivana Teklić
 3. Damira Piplica
 4. Marija Piplović

Mandoloncella:

 1. Tomislav Kalebić
 2. Željko Vlajčević
 3. Ivan Jukić

Gitare:

 1. Ivanka Prusac
 2. Gorana Kliškić
 3. Sara Šimetin

Bas:

 • Pavle Sviličić