Sanctus Domnio

Važniji događaji 2006.

  • Učestvovanje na Festivalu Evropskog saveza mandolinskih i gitarskih ansambala u Bambergu, Njemačka.
  • Gostovanje u Crnoj Gori (Tivat) i Makedoniji (Bitola), u organizaciji Hrvatske matice iseljenika.
  • Mandolinski kvartet “Da Capo” učestvovao na nacionalnim Danima mandoline Italije, kao jedan od samo dva netalijanska učesnika. Pored festivalskog nastupa u gradiću Vitorio Veneto, poseban cjelovečernji nastup u gradu Veneciji.
  • Preko 30 koncerata u Splitu, Makarskoj, Šibeniku, Supetru, Stobreču, Trogiru, Umagu, Zagrebu.
  • Treći vlastiti CD “Sanctus Domnio – Otoče”, te glazbena podloga za CD poezije komiškog pjesnika Joška Božanića.
  • Joško Božanić: “Lingua franca” Glazbena pratnja na CD-u poezije komiškog pjesnika Joška Božanića.