Mandolinski
orkestar mladih
– MOM ‘24

Mandolinski orkestar mladih | MOM je međunarodni mandolinski seminar u organizaciji GMD Sanctus Domnio koji okuplja mlade mandoliniste i gitariste, djecu i mlade entuzijaste s otoka Brača, iz Hrvatske i inozemstva. Cilj seminara je povećati interes za skupno muziciranje (komorno i orkestralno), unaprijediti izvedbene mogućnosti mladih mandolinista i gitarista te potaknuti očuvanje originalnog mediteranskog repertoara za mandolinu. 

Seminar MOM ‘24 održati će se od 16. – 23. kolovoza 2024. u Sutivanu na otoku Braču u trajanju od tjedan dana u prostoru dvorane “Sokolana” i bivšeg dječjeg vrtića. Za vrijeme trajanja seminara u prostorima Narodne knjižnice Sutivan će biti postavljena izložba baroknih mandolina majstora graditelja Danielea Orlandija. Kraj seminara obilježiti će se završnim koncertom 22. kolovoza 2024. godine ispred Crkve Marijina uznesenja u Sutivanu i podjelom potvrda o sudjelovanju za polaznike seminara. Seminar će voditi prof. Ugo Orlandi iz Italije koji je svjetski poznati madolinist i profesor, uz mentorstvo profesora mandoline Ivane Kenk Kalebić i Maksimilijana Borića te profesorice gitare Ivanke Prusac. 

Želiš naučiti više o mandolini i gitari? Želiš unaprijediti svoje izvedbene mogućnosti kroz individualne tehničke vježbe? Želiš sudjelovati u završnom koncertu, kroz skupno muziciranje u komornom sastavu i orkestru, svirajući originalni mandolinski repertoar? Prijavi se i odaberi jedan od programa seminara MOM. 

O nama

Gradsko Mandolinsko Društvo | GMD | Sanctus Domnio osnovano je kao udruga s namjerom višestruke odgojne zadaće i kulturne obnove mladih naraštaja u gradu Splitu 25. lipnja 1991. godine.

GMD Sanctus Domnio trenutno u svom sastavu ima mandolinski orkestar SANCTUS DOMNIO, mandolinski orkestar mlađih članova ANĐELI SVIRAČI, te mandolinski kvartet DA CAPO. Svake godine organizira i vlastitu školu MANDOLINE i GITARE, prema odobrenim programima ovih instrumenata za osnovne i srednje glazbene škole, u kojima priprema svoj pomladak. Organizira festival komorne glazbe MANDOLINA COMESA posvećen mandolini u Komiži na otoku Visu. Također organizira međunarodni mandolinski seminar MOM u Sutivanu na otoku Braču, pod vodstvom profesora Uga Orlandija.

Članovi društva i njegovih sastava su bivši i sadašnji učenici i profesori osnovne i srednje splitske Glazbene škole Josipa Hatzea i njenih podružnica na prostoru srednje Dalmacije, studenti i profesori glazbenog odjela Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, te brojni drugi glazbenici.

Kroz sastave Društva prošlo je preko sto mladih glazbenika, izvevši djela brojnih skladatelja, od baroknih do suvremenih, hrvatskih i stranih. Među njima je i više praizvedbi djela posvećenih upravo ovim sastavima.

Oko Društva i orkestra Sanctus Domnio formirao se “splitski mandolinski krug”, krug domaćih, prije svega dalmatinskih i splitskih skladatelja, koji su se odlučili skladati za ovaj instrument potaknuti postojanjem izvođača koji je spreman izvoditi njihove, kako tehnički tako i umjetnički, zahtjevnije skladbe.

Društvo i njegovi orkestri posebno su se posvetili izvođenju suvremene mandolinske glazbe hrvatskih skladatelja, na njoj zasnivajući i programe svojih nastupa u inozemstvu, po čemu je poznat u europskim mandolinskom krugovima.