Gradski mandolinski orkestar

Mandolinski orkestar Sanctus Domnio osnovan je 1990. godine pod vodstvom glazbenog pedagoga Marina Katunarića, s namjerom višestruke odgojne zadaće i kulturne obnove mladih naraštaja. Gradsko mandolinsko društvo Sanctus Domnio Split osnovano je 25.
lipnja 1991.