Mandolinski
orkestar mladih
– MOM ‘24

Mandolinski orkestar mladih | MOM je međunarodni mandolinski seminar u organizaciji GMD Sanctus Domnio koji okuplja mlade mandoliniste i gitariste, djecu i mlade entuzijaste s otoka Brača, iz Hrvatske i inozemstva. Cilj seminara je povećati interes za skupno muziciranje (komorno i orkestralno), unaprijediti izvedbene mogućnosti mladih mandolinista i gitarista te potaknuti očuvanje originalnog mediteranskog repertoara za mandolinu. 

Seminar MOM ‘24 održati će se od 16. – 23. kolovoza 2024. u Sutivanu na otoku Braču u trajanju od tjedan dana u prostoru dvorane “Sokolana” i bivšeg dječjeg vrtića. Za vrijeme trajanja seminara u prostorima Narodne knjižnice Sutivan će biti postavljena izložba baroknih mandolina majstora graditelja Danielea Orlandija. Kraj seminara obilježiti će se završnim koncertom 22. kolovoza 2024. godine ispred Crkve Marijina uznesenja u Sutivanu i podjelom potvrda o sudjelovanju za polaznike seminara. Seminar će voditi prof. Ugo Orlandi iz Italije koji je svjetski poznati madolinist i profesor, uz mentorstvo profesora mandoline Ivane Kenk Kalebić i Maksimilijana Borića te profesorice gitare Ivanke Prusac. 

Želiš naučiti više o mandolini i gitari? Želiš unaprijediti svoje izvedbene mogućnosti kroz individualne tehničke vježbe? Želiš sudjelovati u završnom koncertu, kroz skupno muziciranje u komornom sastavu i orkestru, svirajući originalni mandolinski repertoar? Prijavi se i odaberi jedan od programa seminara MOM.


Mandolin Orchestra Masterclass | MOM is an international mandolin masterclass organized by Sanctus Domnio which brings together young mandolinists and guitarists, children and music enthusiasts from the island of Brač, Croatia and abroad. The aim of MOM is to increase interest in chamber and orchestral music, to improve the performance possibilities of young mandolinists and guitarists and to encourage the preservation of original Mediterranean repertoire for mandolin.

MOM ’24 will be held from 16th – 23rd of August 2024 in small seaside town of Sutivan on the island of Brač in Croatia. The end of MOM will be marked on 22nd of August 2024 in front of the Church of Mary’s Assumption in Sutivan with final concert of all participants and with presentation of certificates. During the masterclass, an exhibition of baroque mandolins by the master builder Daniele Orlandi will be held in the premises of the Sutivan National Library. Masterclass will be led by Prof. Ugo Orlandi from Italy who is a world-renowned mandolinist and professor, with mentorship of Croatian mandolin professors Ivana Kenk Kalebić and Maksimilijan Borić and guitar professor Ivanka Prusac.

Do you want to learn more about mandolin and guitar? Do you want to improve your performance possibilities through individual technical exercises? Do you want to participate in the final concert by playing original mandolin repertoire in mandolin and guitar orchestra? Apply and choose one of the MOM programs.

Masterclass is intended for all ages, so be sure to reserve your place via this international online application form in English language.