hommage a Marinko Katunarić

 1. Varijacije na dalmatinsku temu
  Vlado Sunko
 2. Ples jezerkinja
  Vlado Sunko
 3. Bili dani
  Marinko Katunarić
 4. Vlaška iz poeme „Libertas“
  Marinko Katunarić
 5. Varijacije na dalmatinsku temu za violončelistički kvartet, transkripcija za mandolinski asambl
  Vlado Sunko
 6. Fantazija na sakralnu temu
  Vlado Sunko
 7. Capriccio cromatico
  Vlado Sunko