Ciljevi | Djelovanje

Temeljni ciljevi Gradskog Mandolinskog Društva | GMD | Sanctus Domnio su:

 • rad s djecom i mladima kako darovitim tako i s teškoćama u razvoju
 • izučavanje, prikupljanje, njegovanje, pripremanje i javno izvođenje izvornih te reprodukcijskih glazbenih djela za mandolinu ovog podneblja i inozemnih majstora
 • izučavanje glazbenog stvaralaštva djela za mandolinu ovog podneblja i inozemnih majstora
 • širenje saznanja o kulturno-glazbenom naslijeđu
 • razvijanje i njegovanje kulturno-umjetničkog amaterizma, volonterizma i profesionalizma
 • ostvarivanje međunarodnih suradnji i razmjena znanja i obrazovnih disciplina
 • izučavanje i očuvanje kulturne baštine
 • nastojanje da se dostignu najviši dometi u reprodukciji glazbenog stvaralaštva za mandolinu
 • omasovljenje i čuvanje glazbene tradicije ovog podneblja.

Sukladno ciljevima, područje djelovanja GMD Sanctus Domnio je kultura i umjetnost.

Djelatnosti GMD Sanctus Domnio kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • zaštita i očuvanje ne materijalnih kulturnih dobara
 • glazba i glazbeno-scenska djelatnost
 • kulturno- umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam
 • glazbene i scenske manifestacije i festivali
 • interaktivni mediji, audiovizualni amaterizam i ostale inovativne audiovizualne umjetničke prakse i djelatnosti
 • strukovna aktivnost u području kulture i umjetnosti
 • ostvarivanje međunarodne suradnje i mobilnost u obrazovanju,
 • odgoj i obrazovanje te razvoj, promicanje i poticanje izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja
 • razvoj kreativnosti i stvaralaštva,
 • odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta,
 • organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara,
 • izdavanje znanstvene i stručne publikacije, umrežavanje i suradnja.