Sanctus Domnio – 28. godišnjica

Program koncerta:

G. Sartori: Fiori Verdiani

P. Sviličić: Gariful

C. Munier: Dances Bijoux

R. Calace: Tramonto

I. Božićević: Mandorle dolce, mandorle amare

T. Kalebić: Istok

V. Sinko: Varijacije na dalmatinsku temu (Tiridonda)